Vedic Art
Vedic Art är en konstform där vi alla kan ses som konstnärer. Livskonstnärer med både stor kunskap och skaparkraft inom oss. Vedic Art har sin grund i 17 principer som är bearbetningar av gamla vediska texter. Principerna fungerar som hjälpmedel och stöttepelare i skapandet och blir samtidigt en karta över oss själva, in till oss själva, med kompassnålen inställd mot ett högre medvetande. Vi medvetandegör våra liv och vår skaparkraft. Vi medvetandegör det vi vill uttrycka men som vi kanske har tappat lusten till att göra, glömt bort hur vi gör eller bara inte riktigt vet hur och 
var vi ska starta.

Hur det än är och var vi än befinner dig i livet så fungerar Vedic Arts 17 principer. De hjälper oss att plocka fram vår unika kreativitet och vårt uttryckssätt – genom måleriet . De hjälper oss att göra det på ett sätt som är fritt från krav på prestation och bedömningar. När vi målar från hjärtat kan ingenting bli fel – bara olika! Vedic Art lär inte ut hur man målar utan hjälper oss att minnas hur man målar.

Jag är återförsäljare av produkter från ArtOfVeda.

Grundkurs
Vedic Arts 17 prinicper.
Under grundkursen går vi igenom Vedic Arts 17 principer som vägleder dig genom den kreativa processen och stöttar dig i ditt skapande. Principerna har sitt ursprung i de mångtusenåriga vediska skrifterna och är tänkta som vägvisare in till ditt eget uttryck och din egen skaparkraft.

En grundkurs är sex dagar och är för det mesta upplagd som helgkurser lördag-söndag eller fredag-lördag. Du väljer själv i vilken takt du vill gå.

Fortsättningskurs
Tillägg till de 17 principerna. Under fortsättningskursen ges du möjlighet att komma djupare och vidare i ditt måleri och i ditt sätt att uttrycka dig. Tilläggen till de 17 vediska principerna ger dig ytterligare förståelse för den skapande process som du ger uttryck för.

En fortsättningskurs är på totalt sex dagar och är för det mesta upplagd som helgkurser lördag-söndag eller fredag-lördag. Du väljer själv i vilken takt du vill gå.

Kursdatum – inga kurser inplanerade under 2019

Bilder från VedicArt-Kurser 

En sån här Humla gör en fin sommar