Iris Maria Stjernquist heter jag och i mitt företag IrisMaria vill jag möta dig som medmänniska och glädjespridare.

Jag ser det som en gåva att ges möjlighet att möta dig som vill få djupare insikter om och större förståelse för ditt liv. Det är grunden i hela min verksamhet vare sig det gäller hälsa ur ett ayurvediskt perspektiv, medvetande- och livsutveckling via färger och Vedic Art eller ditt alldeles eget numeroskop fyllt av siffror som som säger så mycket mer än ord!

Visst är det så! Under livets gång har det funnits en röd tråd i mitt liv – mitt intresse för personlig utveckling! För mig blev de mångtusenåriga visdomsbaserade kunskaperna min hemmaplan. 

Till de vediska skrifterna hör kunskapen om livet – Ayurveda. Och i de vediska skrifterna har också konstformen Vedic Art sitt ursprung – en konstform som menar att skapa är ett naturligt tillstånd för oss människor och där Vedic Arts principer är en navigationskarta in till oss själva. Numerologin i sin tur är en matematisk vetenskap som  har sina rötter hos Pythagoras, den grekiske matematikern, filosofen och astronomen som levde på 500-talet f Kr.

När jag 2005 gick min första grundkurs i Vedic Art så väcktes min längtan efter att måla och skapa med färger. Jag hade tidigare gått några oljemålningskurser men nu kändes det som att komma hem när den naturliga skaparlusten fick växa och ta form på ett naturligt sätt utan krav på prestation!

Några år senare, under 2008, kom både Numerologi och Ayurveda in i mitt liv och jag utbildade mig till Avancerad numerolog och Ayurvedisk hälsorådgivare.  Jag hade tidigare gått kurser i astrologi men blev denna gång mycket mer engagerad – jag vände och vred på siffrorna och insåg att det fanns så otroligt mycket information i dessa. Jag var fast!

Det ayurvediska holistiska synsättet där allt hör samman och man utgår från den enskilda individens unika behov och förutsättningar blev en  vändpunkt i mitt liv. Att finna den egna nyckel till hälsa är väldigt befriande och jag bara älskar den ayurvedisk definitionen på hälsa: Stark lycka utan speciell orsak. Det är väl härligt! Att vara lycklig… bara så där!




Välkommen att kontakta mig via:
Ebrev: info@irismaria.se
tel:  070 394 88 94