Siffrornas symbolik

S iffrornas symbolik är universell. Den innehåller information som inte kan ändras av människan. Allt är geometri. Allt som existerar är på något sätt en manifestering av siffrorna 1 t.o.m. 9. Allt levande och icke-levande vibrerar och har sin egen våglängd och styrs av matematiska lagar. Så även vi människor.

Kineserna använde sig av numerologi redan för flera tusen år sedan. Detsamma har man funnit stöd för i den judiska kabbalan och i kaldeiska och hinduiska skrifter. Den som gjorde numerologin känd och erkänd som vetenskap var emellertid Pythagoras, en grekisk matematiker, filosof och astronom som levde på 500-talet f. Kr.

I numerologin handlar allting om siffror. Tänker man på siffror som matematik används de inom all vetenskap för att göra bland annat beräkningar, analyser och mätningar. Blir det fel i någon beräkning kan det innebära stora problem.

Att vårt födelsedatum påverkar våra liv är inte så svårt att föreställa sig men hur är det med vårt namn. Har vårt namn någon betydelse för våra liv? Javisst har det det! Bokstäverna i våra namn har olika ljudvibrationer när vi uttalar dem men de har också en annan vibration som har med deras siffervärde att göra. Därför har våra namn betydelse för våra liv.

Våra liv påverkas naturligtvis av den miljö vi växer upp i, av vår genuppsättning och av sociala förhållande men hur väl vi lyckas tillgodogöra oss våra möjligheter beror på vår egen vibration. Numerologins olika beräkningar visar oss våra resurser, styrkor och svagheter, stora och små livsperioder. Den hjälper oss att förstå oss själva bättre och därigenom även vår omgivning. Att låta ställa ett numeroskop är mycket intressant sätt att få djupare insikter om sig själv!

Att låta ställa ditt numeroskop!

Att låta ställa ditt numeroskop hjälper dig i dina vägval i livet, du får en djupare insikt om din livsväg och din livsutveckling, om dina styrkor och svagheter och hur dina livsperioder ser ut. Det ökar din förståelse för hur din omgivning kan uppfatta dig. Jag fokuserar på det positiva men inför utmaningar kan jag ge råd som gör det lättare för dig och ökar dina möjligheter att fatta bra beslut och att lita på dem.

Min ambition när jag ställer ditt numeroskop är att lyfta dig och låta dig se de gåvor och utvecklingsmöjligheter du har, att se dig för den du är – en människa med stor inre potential. Vi bär alla på så många skatter, en del vet vi om andra kanske är lite mer dolda för oss.

En konsultation i numerologi består av två delar – en där jag utifrån ditt födelsetal och dina namn gör beräkningar och analyserar dina siffror och en där du och jag träffas och jag går igenom ditt numeroskop tillsammans med dig. Konsultationen spelas in och du får en datafil som du kan lyssna till hemma. Om vi inte kan träffas personligen sker konsultationen via telefon, spelas in och skickas till dig så att du kan lyssna hemma.

Den numerologiska konsultationen kostar 1200 kr. Den personliga genomgången tar ca 2 timmar. Vill du boka en tid så är du varmt välkommen att kontakta mig här