Kunskap om livet

Ayurveda betyder kunskap om livet.
Ayurveda är en mångtusenårig visdomskunskap. Den är ett av världens äldsta medicinska system ur vilken kinesisk, tibetansk och tidig grekisk medicin härstammar. Den är ett livssystem som ser till hela livet där allt vi gör och upplever påverkar oss. Den är beprövad i generation efter generation och är baserad på det som är naturligt och enkelt. 

Enligt Ayurveda har varje människa en unik sammansättning av s.k. doshor – Vata, Pitta och Kapha. Den unika sammansättningen bestäms redan innan vi föds. Doshorna kan liknas vid ämnesomsättningsprinciper eller dynamiska krafter som ansvarar för alla processer och funktioner, såväl fysiska som mentala, i våra kroppar men också i hela universum.

Rymd, luft, eld, vatten och jord är de fem elementen som i olika sammansättningar bildar de tre doshorna. Vata är rörelseprincipen som bildas av rymd och luft, Pitta är transformationsprincipen som bildas av eld och Kapha är strukturprincipen som bildas av vatten och jord. I våra kroppar styr t.ex. Vata över andning, ögonens blinkningar, musklernas rörelser, hjärtslag, nervimpulser, fantasiförmåga. Pitta styr över matsmältning, assimilering, näringsupptag, ämnesomsättning, kroppstemperatur, ögonens lyster, intelligens för att nämna några och Kapha styr över smörjning av leder, sårläkning, stabilitet och vår kroppsform.

Alla doshorna finns representerade i oss men en eller två är oftast mer dominant. Under livets gång förändras och påverkas balansen mellan doshorna av många saker som t.ex. vår livsstil, vad och hur vi äter, våra tankar och känslor och vår omgivning.

Förutsättningar och behov människor emellan är alltså olika. I balans, då vår hälsa är som allra bäst är kropp, själ och ande i harmoni med varandra. Livet är gott att leva och vi kan känna oss i harmoni med allt och alla. Vi klarar t.ex. utmaningar och stress bättre. När balansen blir störd av någon orsak blir vi sjuka. Att förstå vad vi mår bra och mindre bra av är att vara lyhörd för livet. Att öva upp den egna förebyggande förmågan att i ett tidigt skede ta hand om små obalanser gör att sjukdom inte behöver bryta ut.

Den visionära möjligheten i Ayurveda är att utveckla det friska så att vi aldrig kan bli sjuka, så att vi kan uppnå perfekt hälsa! För att nå hit behövs lyhördhet och känslighet inför vad vi mår bra av. Ayurveda är både för dig som vill fortsätta att hålla dig frisk och utveckla din hälsa och för dig som kommit ur balans och vill återfå den.

Idag lever vi våra liv annorlunda mot för flera tusen år sedan och vår omgivning har förändrats avsevärt men vi behöver fortfarande mat, vila, motion och utmaningar. Precis som för flera tusen år sedan vilket gör Ayurveda lika aktuell idag!

 

 

 

Maten är vår främsta MEDICIN


[/text_output]